Disclaimer

Met de digitalisering van de kranten in deze krantenbank willen erfgoedcel k.ERF en Kempens Karakter de lokale Kempense kranten beschikbaar maken voor een breed publiek.  Met veel zorg probeert erfgoedcel k.ERF deze website te onderhouden en actualiseren. Toch is het mogelijk dat de inhoud onjuistheden en/of onvolkomenheden bevat. Vragen of opmerkingen hierover zijn ten allen tijde welkom bij erfgoedcel k.ERF.

De inhoud op deze website in onderhevig aan de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (BS 27.07.1994). Kranten jonger dan 70 jaar zullen slechts beperkt openbaar beschikbaar gesteld worden in de archieven, documentatiecentra en heemkringen van de gemeentes Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Meerhout, Mol en Retie.

De erfgoedcel en de projectpartners (gemeentelijke archiefinstellingen en documentatiecentra) hebben alle moeite gedaan om geen rechten te schenden op de inhoud van deze krantenbank Kempense kranten. Als u echter denkt benadeeld te zijn, neem dan contact op met erfgoedcel k.ERF.

Zoeken in

de Krantenbak

Zoek in al onze kranten
home-search
partner-logo partner-logo partner-logo