Krantencollectie

Deze krantenbank is een initiatief van Erfgoedcel k.ERF en Kempens Karakter. Erfgoedcellen zetten zich in voor het immateriële en roerend erfgoed. Ze helpen bij het bewaren, in kaart brengen en bekend maken van het Kempisch erfgoed, samen met heemkringen, archieven, musea en verzamelaars allerhande (de erfgoedzorgers uit onze streek). Meer informatie vind je op de website van Erfgoedcel k.ERF en Kempens Karakter.

In deze krantenbank vind je een uitgebreide selectie periodieken, voornamelijk uit de k.ERF-regio, maar nu dus ook uit Herentals! De collectie tot 1945 is voor iedereen online toegankelijk. De collectie vanaf 1945 tot 2008 kan je - wegens de wet op de auteursrechten - enkel raadplegen in de archieven, documentatiecentra en bibliotheken van de k.ERF-regio. Meer informatie vind je via de pagina Projectpartners.


Advertentieblad van Gheel

Advertentieblad van Gheel en der omliggende dorpen

In 1869 ontstaat het Advertentieblad van Gheel als liberale tegenhanger van het Nieuwsblad van Geel. Tot aan WO II blijft dit blad bestaan. Jammer genoeg bleven er slechts enkele jaargangen en een aantal losse nummers bewaard.

Voor de beschikbaarheid in deze website, zie: collecties.kempensekranten.be/AdvertentiebladvanGheel

In de Abraham krantencatalogus: c:bnc:2870

Balens Weekblad

Balens weekblad

Het Balens weekblad: katholiek orgaan der Kempen werd uitgegeven in Balen zelf, van 1909 tot 1964. Enkel de jaargangen van 1951 tot 1964 zijn bewaard gebleven.

Voor de beschikbaarheid in deze website, zie: collecties.kempensekranten.be/BalensWeekblad

In de Abraham krantencatalogus: c:bnc:625

De Gazet van Geel

De Gazet van Geel

De Gazet van Geel werd uitgegeven in Geel vanaf 1960. Vanaf nr. 35/1967 wordt de krant verdergezet als 't Krasse Krantje.

Voor de beschikbaarheid in deze website, zie: collecties.kempensekranten.be/DeGazetvanGeel

De Meerhoutenaar

De Meerhoutenaar: Kempisch weekblad

De Meerhoutenaar: Kempisch weekblad werd te Meerhout uitgegeven vanaf 1904-1920. In 1956 gaat De Meerhoutenaar: Weekblad opnieuw van start tot 1968.

Voor de beschikbaarheid in deze website, zie: collecties.kempensekranten.be/DeMeerhoutenaar

In de Abraham krantencatalogus: c:bnc:1208

De Meerhoutenaer

De Meerhoutenaer: nieuws- en aenkondigingsblad

Deze krant werd uitgegeven in Meerhout, van 1863-1864. Vanaf 1864 werd De Meerhoutenaer: nieuws- en aenkondigingsblad voortgezet door Het Kempenland: nieuws- en aenkondigingsblad van Herenthals.

Voor de beschikbaarheid in deze website, zie: collecties.kempensekranten.be/DeMeerhoutenaer

In de Abraham krantencatalogus: c:bnc:1206

De Nieuwe Kempen

De nieuwe Kempen: Katholiek Vlaamsch volksblad voor God, volk en Vlaanderen

Deze titel werd uitgegeven in Turnhout van 1925 tot 1940. Zoals de ondertitel (die weliswaar varieerde) aangeeft gaat het om een katholieke, vlaamsgezinde krant.

Deze titel is volledig beschikbaar in deze website, zie: collecties.kempensekranten.be/DeNieuweKempen

In de Abraham krantencatalogus:c:bnc:2466

De Nieuwsbode

De Nieuwsbode van het kanton Mol

Voortzetting van Het Annoncenblad van Mol (zie hieronder) en onder deze titel slechts enkele nummers verschenen, uitgegeven te Mol in 1942.

Deze titel is volledig beschikbaar in deze website, zie: collecties.kempensekranten.be/DeNieuwsbode

In de Abraham krantencatalogusc:bnc:3171

De Noorderpost

De noorderpost: week- en aankondigingsblad voor Noord-Limburg

De noorderpost werd uitgegeven in Lommel, van 1948 tot 1953. Hoewel de ondertitel specifiek Noord-Limburg vermeldt, bevatte dit blad ook veel informatie over de aangrenzende gemeentes Mol en Balen.

Voor de beschikbaarheid in deze website, zie: collecties.kempensekranten.be/Denoorderpost

In de Abraham krantencatalogusc:bnc:3085

De Waarheid

De waarheid: nieuws- en aankondigingsblad van Meerhout en andere dorpen van het kanton Moll

De waarheid: nieuws- en aankondigingsblad van Meerhout en andere dorpen van het kanton Moll (ondertitel varieert) werd te Meerhout uitgegeven van 1870 tot 1873.

Voor de beschikbaarheid in deze website, zie: collecties.kempensekranten.be/DeWaarheid

DIR Magazien

DIR Magazien

DIR Magazien was een advertentieblad dat voor de eerste keer in 1966 verschenen is. Het blad werd uitgegeven in Geel maar werd ook verdeeld in omliggende gemeenten. Zo werd Editie Geel verspreid in Eindhout, Veerle, Varendonk, Geel, Kasterlee, Meerhout, Oevel, Tongerlo, Olen, Vorst en Westerlo.

Voor de beschikbaarheid in deze website, zie: collecties.kempensekranten.be/DIRMagazien

Gazet van Baelen

Gazet van Baelen

De Gazet van Baelen werd in Mol uitgegeven van 1905 tot 1909. Dit was een katholieke, vlaamsgezinde krant.

Deze titel is volledig beschikbaar in deze website, zie: collecties.kempensekranten.be/GazetvanBaelen

In de Abraham krantencatalogus: c:bnc:558

Gazet van Moll

Gazet van Mol: katholiek weekblad

De Gazet van Mol werd onder diverse titels/schrijfwijzen uitgegeven van 1887 tot 1940, in Turnhout.

Deze titel is volledig beschikbaar in deze website, zie: collecties.kempensekranten.be/GazetvanMol

In de Abraham krantencatalogus: c:bnc:593

Het Annoncenblad van Moll

Het Annoncenblad van Mol en omliggende dorpen

Deze titel werd in Mol uitgegeven en verscheen van 1877 tot 1940. Deze titel werd voortgezet door: Het Kempisch Annoncenblad: weekblad voor het kanton Mol en omliggende dorpen (1940-1942), De Nieuwsbode van het kanton Mol (1942), Het Kempisch weekblad voor 't kanton Mol en omliggende dorpen (1942-1944) en het Nieuwsblad van Mol (1945-1974).  Deze krantenreeks bevat dus bijna een volledige eeuw Molse geschiedenis!

Voor de beschikbaarheid in deze website, zie: collecties.kempensekranten.be/HetAnnoncenbladvanMol

In de Abraham krantencatalogus: c:bnc:119

Het Kempenland

Het Kempenland: Katholiek weekblad voor Herentals en omstreken

Het Kempenland is een voortzetting van De Meerhoutenaer, gesticht in 1863. In 1864 werd de redactie overgebracht naar Herentals en veranderde de titel in Het Kempenland. De krant was aanvankelijk zeer strijdend katholiek en Vlaams. Tijdens het Interbellum verloor de krant het militant Vlaams engagement.

Voor de beschikbaarheid in deze website, ziecollecties.kempensekranten.be/HetKempenland enhttp://collecties.kempensekranten.be/HetKempenland:editieGeel/

In de Abraham krantencatalogus: c:bnc:1207

Het Kempisch Annoncenblad

Het Kempisch Annoncenblad: weekblad voor het kanton Mol en omliggende dorpen

Voortzetting van Het Annoncenblad van Mol (zie hierboven) en uitgegeven te Mol tussen 1940 en 1942.

De titel is niet volledig beschikbaar in deze website, zie: collecties.kempensekranten.be/HetKempischAnnoncenblad

In de Abraham krantencatalogus: c:bnc:3170

Het Kempisch Weekblad

Het Kempisch Weekblad voor 't kanton Mol en omliggende dorpen

Voortzetting van Het Annoncenblad van Mol (zie hierboven) en uitgegeven te Mol tussen 1942 en 1944.

Deze titel is niet volledig beschikbaar in deze website, zie: collecties.kempensekranten.be/HetKempischWeekblad

In de Abraham krantencatalogus: c:bnc:3172

Het Zoeklicht

Het Zoeklicht

Het Zoeklicht is een blad met een lange traditie in Mol. Vanaf 1946 al wordt deze krant bij Drukkerij Het Zoeklicht uitgegeven, al veranderde de naam vanaf de jaren '80 naar De Streekkrant (Mol-Geel).

In onze krantenbank vind je de jaargangen 1946-1947 terug, en de jaren 1960-1980, zie: collecties.kempensekranten.be/HetZoeklicht

Hier de Kempen

Hier de Kempen: Reklameblad voor Balen, Geel, Mol en omstreken

Hier de Kempen was een reclameblad voor Balen, Geel, Mol en omstreken dat uitgeven werd in Hasselt door uitgeverij Concerta NV. De editie Geel werd verspreid in Geel, Kasterlee, Lichtaart, Olen, Oevel, Eindhout, Westerlo, Tongerlo en de editie Mol in Mol, Balen, Olmen, Dessel, Retie, Meerhout.

Voor de beschikbaarheid in deze website, zie: collecties.kempensekranten.be/HierdeKempen

Koerier

Koerier: Grootste informatieblad voor Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant

De Koerier, informatieblad van de provincie Antwerpen is voor de eerste keer in 1973 verschenen. Per regio verscheen er een aangepaste editie. Onze editie werd zowel in Geel als in Mol verspreid.

Voor de beschikbaarheid in deze website, zie: collecties.kempensekranten.be/Koerier

Nieuwsblad van Geel

Nieuwsblad van Geel

Het Nieuwsblad van Geel is één van de oudste onafhankelijke weekbladen in Vlaanderen, ontstaan in 1853 en tot op heden uitgegeven, met uitzondering van WO II. Tot 1974 was het een uitgesproken katholiek opinie- en informatieblad. Met de komst van Aloïs Meeus als uitgever werd het blad opengesteld voor andere gezindheden, partijen en verenigingen. 

Voor de beschikbaarheid in deze website, zie: collecties.kempensekranten.be/NieuwsbladvanGeel

In de Abraham krantencatalogus : c:bnc:2867

Nieuwsblad van Mol

Nieuwsblad van Mol. Het meest verspreide weekblad voor Mol & omliggende dorpen.

Het Nieuwsblad van Mol. Het meest verspreide weekblad voor Mol & omliggende dorpen. is een voortzetting van Het Annoncenblad van Mol (zie hierboven) en werd uitgegeven te Mol tussen 1945 en 1974.

Voor de beschikbaarheid in deze website, zie: collecties.kempensekranten.be/NieuwsbladvanMol

In de Abraham krantencatalogus : c:bnc:3173

Nieuws-enAdvertentiebladvanHerenthals

Nieuws- en Advertentieblad van Herenthals

Het Nieuws- en Advertentieblad van Herenthals was een katholiek weekblad dat werd gedrukt en uitgegeven door de familie Broux van 3 november 1864 tot 29 december 1928. Het familiebedrijf was gevestigd in De Luipaard, naast de stadsbrouwerij op de Grote Markt van Herentals.

Voor de beschikbaarheid in deze website, zie: collecties.kempensekranten.be/Nieuws-enAdvertentiebladvanHerenthals

t Geels Succes

't Geels Succes

't Geels Succes was een nieuws- en reclameblad dat uitgegeven werd door de dezelfde uitgever als Het Kempenland. De krant werd uitgegeven vanaf 1960.

Voor de beschikbaarheid in deze website, zie: collecties.kempensekranten.be/tGeelsSucces

t Krasse Krantje

't Krasse Krantje

't Krasse Krantje is in 1967 een nieuwe titel voor De Gazet van Geel. De nummering van de jaargangen liep gewoon door.

Voor de beschikbaarheid in deze website, zie: collecties.kempensekranten.be/tKrasseKrantje

Zoeken in

de Krantenbak

Zoek in al onze kranten
home-search
partner-logo partner-logo partner-logo